Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Coaching toegespitst op outplacementIn de Concise Oxford Dictionary wordt coachen omschreven als begeleiden, opleiden, aanwijzingen geven en feiten aanreiken. Dit is een vrij brede formulering maar als we het meer toespitsen op coaching op het gebied van outplacement en loopbaanbegeleiding zou men kunnen zeggen dat:

Coachen levert grotendeels resultaat op vanwege de ondersteunende relatie tussen de coach en degene die gecoacht wordt, en de middelen en manier van communiceren die daarbij gebruikt worden. Coachen gaat veel meer over hoe iets gebeurt dan wat er gebeurt. Degene die gecoacht wordt leert de feiten, niet van de coach maar vanuit zichzelf, gestimuleerd door de coach. Natuurlijk is het verwerven van een nieuwe baan hierbij het primaire doel en zal het van diverse omstandigheden afhangen of dat doel binnen bereik komt tijdens het outplacement traject.

U kunt voor outplacement terecht in diverse steden in Nederland. Bijvoorbeeld voor outplacement in Den Haag. Maar ook outplacement Amsterdam en outplacement Utrecht zijn mogelijk.

Een outplacementbureau in Amsterdam is Careersolution dat zich specifiek richt op hoger opgeleiden. Op Outplacementbureau Amsterdam kunt u meer informatie vinden. Indien u in Utrecht woon kunt u terecht op Outplacement Utrecht  en wanneer u in Rotterdam woont op Outplacement Rotterdam.