Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Individuele afvloeingsregelingen al dan niet met outplacementHieronder nog wat uitdieping van de ontslagvergoedingen.

Het vaak gehanteerde criterium billijkheid als grondslag voor het ontslag  is een vaag criterium. Wil de werkgever daarom een procedure door de werknemer wegens kennelijk onredelijk ontslag voorkomen, dan kan hij de werknemer het beste een redelijke ontslagvergoeding en een outplacementtraject aanbieden. Tegen beschikking van de kantonrechter is echter hoger beroep en cassatie mogelijk. En deze vergoeding kan lager uitvallen dan zich in een eerder stadium vaal laat aanzien. Bijvoorbeeld indien tijdens de vaak lange procedure de werknemer een andere baan vindt, waardoor hij minder schade heeft ondervonden.
Bij de vaststelling van een vergoeding in een ontbindingsprocedure op grond van veranderde omstandigheden, oordeelt de kantonrechter niet alleen op grond van het criterium billijkheid : hij doet ook nog eens in enige en laatste instantie (er is geen hoger beroep mogelijk). Zijn werkgever en werknemer voor de procedure niet tot overeenstemming gekomen  over deze vergoeding, dan zijn beide partijen overgeleverd aan de totale beslissingsvrijheid van de individuele kantonrechter. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het kader van ontbindingsprocedures over deze vergoedingen, schadeloosstellingen, afvloeiingsregelingen of gouden handdrukken al dan niet met outplacement, de nodige misverstanden en indianenverhalen de ronde doen. Vooral van de zijde van de vetrekkende werknemer is de afvloeiingsregeling, begrijpelijkerwijs en belangrijke kwestie. De belangrijkste aanbeveling luidt dan ook: regel deze kwestie zo snel en duidelijk mogelijk met de werknemer.