Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Outplacement, het kennismakingsgesprek 

Toch is de kandidaat daar in dit stadium nog altijd niet zo van overtuigd. Hij heeft te maken met het dreigend verlies van zijn huidige baan en daarop is al zijn energie gericht. Het verlies van een baan is immers te vergelijken met het verlies van bijvoorbeeld een partner, omdat dezelfde symptomen, zij het in een andere mate van hevigheid, een rol gaan spelen als bij een rouwverwerking. De outplacement kandidaat heeft te maken met de uit de literatuur bekende fenomenen zoals ontkenning, agressie en depressie. De outplacementcoach zal hierop moeten inspelen , niet door uitvoerig met de outplacement kandidaat de verschillende fasen van het rouwproces te bespreken en daaraan bijzonder veel aandacht te besteden, maar juist door de outplacement kandidaat zicht te bieden op een nieuwe toekomst. Hij verliest een baan maar met behulp van het outplacementbureau vindt hij een betere. Het is dan ook van groot belang dat in het allereerste gesprek met het outplacementbureau de outplacement coach een perspectief kan bieden, onder meer aan de hand van de resultaten die eerder behaald zijn met outplacement kandidaten en wellicht ook de score op het gebied van klanttevredenheid.

Als alle partijen goed nagedacht hebben over de mogelijkheden van outplacement, zal er een besluit genomen worden. Indien de outplacement kandidaat besluit met het outplacementbureau in zee te gaan, staan vanaf dat moment de faciliteiten tot zijn beschikking: hij kan gebruik maken van een werkplek op een van de kantoren, van de aanwezige documentatie met name natuurlijk vacatures, van telefoon en trainingsfaciliteiten en last but not least de outplacement adviseurs. Het outplacement proces gaat beginnen. Er vindt een eerste adviesgesprek plaats waarin nadere uitleg wordt gegeven over het outplacement traject en samen met de outplacement kandidaat wordt een planning gemaakt teneinde hem in staat te stellen op zo kort mogelijke termijn een nieuwe en vooral passende werkkring te vinden.

Kijk voor meer informatie over outplacement ook op outplacement.info