Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Outplacement, de voordelen voor de werknemerWanneer de werknemer daarentegen door gebruik te maken van outplacement een reële kans ziet op een nieuwe werkkring, verliest een gedwongen vertrek veel van zijn getraumatiseerde effecten. Hij kan de energie die hij tot op dat moment, bij gebrek aan een betere doelstelling, defensief spendeert aan verzet tegen werkgever en pogingen tot behoud van de werkkring, in constructieve banen leiden. Hij heeft immers een positief en toekomstgericht actieplan en een vergrote kans op een snelle, nieuwe start.

Veel werknemers realiseren zich heel goed dat onder gegeven omstandigheden in het eigen bedrijf geen goede en plezierige toekomst meer mogelijk is. Maar de huidige werkloosheid schrikt hen zo af dat zij, vaak tegen beter weten in, onnodig lang vastklampen aan de huidige werkgever. In deze situatie kan outplacement het onafwendbare afscheidsproces sneller en gemotiveerder doen verlopen nog voordat een beslissing formeel genomen en uitgevoerd wordt.

Hoewel er werknemers zijn die te weinig zicht hebben op hun zwakke kanten of hun te verwachten problemen op de arbeidsmarkt, realiseren de meesten zich ook zonder advies van anderen dat men na een lang dienstverband er verstandig aan doet gebruik te maken van outplacement. Dit in de eerste plaats natuurlijk om een nieuw aanbod in de wacht te slepen. Daarnaast telt als belangrijk motief ook mee het boeken van belangrijke tijdwinst, of het vergroten van de kans op een interessantere werkkring op een aantrekkelijker salarisniveau.