Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Stijging aantal ontslagen werknemers en stijging werkgelegenheid hand in hand Den Haag, 01 april 2011

 
Vandaag zijn de belangrijkste werkgelegenheidcijfers bekend gemaakt. In deze cijfers die door de Amerikaanse overheid bekend zijn gemaakt zijn ook de banencijfers van de overheid meegenomen. De trends gerapporteerd door achtereenvolgens outplacement bureau Challenger Gray & Christmas, loonstrookverwerker ADP en Trimtabs (verzorgt analyses van inkomstenbelasting) laten volgens specialisten een sterke stijging van de werkgelegenheid zien.
 
Het blijken vooral de kleinere en middelgrote organisaties te zijn die nieuwe werknemers aannemen. Hieruit blijkt maar weer dat kleinere en middelgrote organisaties de belangrijkste katalysator zijn voor het creëren van werkgelegenheid.
 
Merkwaardig genoeg zien we bij de overheid in de VS een tegengestelde trend. Hier bereikte het aantal ontslagen een recordhoogte en werd het hoogste aantal werklozen geregistreerd sinds begin dit jaar. 
 
Het is natuurlijk nog niet gezegd dat het op de Nederlandse arbeidsmarkt dezelfde kant uitgaat maar deze cijfers laten wel zien dat ondanks een stijging van de werkgelegenheid ook het aantal ontslagen (in een bepaalde sector) nog kan stijgen. Voor outplacementbureaus in Nederland kunnen beide ontwikkelingen gunstig zijn.