Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Ontslag. Kantonrechter of UWV WERKbedrijfEen opzegging van de arbeidsovereenkomst  is mogelijk via de kantonrechter of via het UWV WERKbedrijf . In het eerste geval zal men rekening moeten houden met een toekenning van een ontslagvergoeding.  In het tweede geval zal men de procedure zorgvuldig moeten doorlopen, is de uitkomst minder voorspelbaar en kan het proces nog weleens lang duren.

Maar ook na de opzegging via UWV WERKbedrijf kan de werknemer echter een kennelijk onredelijk ontslag-procedure starten en daarin een vergoeding vragen. Dit moet dan wel via een procedure bij de rechter en deze kan daarbij ook de eventuele verminderde employability van de werknemer meewegen. Verminderde employability van de werknemer kan de werkgever worden toegerekend, indien deze onvoldoende gedaan heeft aan de ontwikkeling van zijn of haar werknemer gedurende het dienstverband.

Welke van de twee opties ook gekozen wordt, raadzaam is het altijd om als er sprake is van ontslag de werknemer een outplacement traject aan te bieden. Dit is niet alleen zeer nuttig voor de werknemer maar beide hierbovengenoemde procedures zullen voorspoediger afgewikkeld kunnen worden.