Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Ontslag van ambtenarenAmbtenaren vallen nu nog onder een speciaal onderdeel van het arbeidsrecht , het ambtenarenrecht. Deze is vastgesteld in 1929 en heft als doel de rechtspositie van ambtenaren te regelen.

 
Er zijn drie belangrijke verschillen tussen de twee rechtsposities. Allereerst geniet de ambtenaar rechtsbescherming via de bestuursrechter en niet zoals bij de gewone werknemer via de kantonrechter. Verder is ere en verschil in de aanstelling van een ambtenaar. Deze komt tot stand tussen ambtenaar en overheid (met alle gevolgen van dien) en niet tussen twee natuurlijke rechtspersonen zoals in andere gevallen. Tenslotte worden de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren publiekrechtelijk geregeld en niet zoals gebruikelijk bij werknemers uit de private sector in een CAO.
 
Het ontslag
Als een ontslag van een ambtenaar aan de orde is, hangt de ontslagprocedure niet af van de redden van ontslag maar er is een vaste procedure waar zowel werknemer als werkgever zich aan moeten houden. In alle gevallen is het raadzaam om zowel juridisch advies in te winnen als in een zo vroeg mogelijk stadium outplacement aan te vragen. Voor informatie over outplacement en voor een overzicht van outplacementbureaus kunt u terecht op de website www.kiesjeoutplacementbureau.nl.