Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Outplacement in tijden van crisis op de arbeidsmarktFlexibele arbeidsmarkt doorstaat crisis beter

Tegen de verwachtingen in heeft de recessie niet geleid tot patstellingen rondom ontslag tussen werkgever en werknemer. 

In Nederland lijkt men te beseffen dat in het belang van beiden partijen, een flexibele houding nodig is om de crisis te doorstaan. De klappen op de arbeidsmarkt moeten gezamenlijk gedragen worden. De zelfregulerende arbeidsmarkt heeft daarbij geen afdwingende maatregelingen nodig. Sterker nog, aanpassingen in het arbeidsrecht zouden juist conflicten uitlokken in plaats van vermijden. Op het moment dat de positie van een werknemer wordt versterkt doordat je de werkgever en werknemer langer aan elkaar bindt met allerlei verplichtingen, leidt dit alleen maar tot verstarring. Wat wel van groot belang is dat zowel werkgever en werknemer inzien dat het in beider belang is dat de werknemer snel weer een nieuwe passende baan vind. Outplacement en re-integratie zijn hiervoor de meest geschikte instrumenten. De kans op een geslaagd outplacement wordt groter als het draagvlak voor het traject groot is. Door de werknemer zelf te laten kiezen aan de hand van een tevoren vastgesteld budget zal het draagvlak voor outplacement optimaal zijn. klikt u op de volgende pagina om een selectie te maken van geschikte outplacementbureaus. 

Ad hoc crisismaatregelen als een deeltijd WW en versoepeling van aanspraak op WW omtrent ontslagregelingen zijn een goede aanvulling op het bestaande arbeidsrecht. De doorslaggevende factor voor succes is een goede communicatie tussen werknemers en werkgevers en het wederzijdse belang bij een passende financiële oplossing. Daarnaast ontstaat er anno 2011 een toenemend inzicht in de merites van een flexibele arbeidsmarkt. Een baan voor het leven is niet langer vanzelfsprekend en misschien ook niet meer zo wenselijk.