Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Ontslag en outplacement Voor outplacement bestaan verschillende definities (Claessens, 1985) is de meest gehanteerde, welke is als volgt gedefinieerd: “outplacement is het geheel van diensten en adviezen, dat in opdracht ten dienste van de werknemer gesteld wordt, om deze op zo kort mogelijke termijn een nieuwe en passende baan te laten vinden.”

Een andere definitie uit de vakliteratuur (Korevaar, 1990) hanteert de volgende definitie: “Outplacement is het planmatig begeleiden van het in vele gevallen gedwongen vertrek van de werknemer(s) met het doel deze te helpen bij het vinden van een nieuwe passende werkkring of toekomstbestemming op een voor de werknemer en de organisatie verantwoorde wijze”. Hoe het ook zij, de overeenkomsten tussen de uiteenlopende definities zijn groter dan de verschillen. In de kern gaat het er bij outplacement om dat werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer zal worden begeleid bij vertrek uit de organisatie. Outplacement tenslotte kan ook op een simpele manier worden omschreven als instrument van zorgvuldige personele uitstroom.

Hoewel outplacement in Nederland steeds vaker wordt toegepast, is bij het grote publiek nog weinig kennis aanwezig over de toegevoegde waarde van outplacement en de inhoud van een outplacementtraject. Dit leidt in sommige gevallen bijvoorbeeld tot een irreëel verwachtingspatroon bij de opdrachtgever. 

Voor meer informatie: outplacement