Kies je outplacementbureau, transitievergoeding, offerte, kosten, groepsoutplacementtraject, outplacementtraject, budget

Blog -- KiesJeOutplacementbureau.nl

Outplacement informatie voor de werkgever Vragen als: Wanneer, hoe en voor welke werknemers kan ontslag worden vermeden of versoepeld met behulp van outplacement komen aan de orde. De informatie over outplacement richt zich in dit stuk vooral op diegenen die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor personeelsmanagement en mobiliteit. De informatie en aanbevelingen beogen de professionele gebruikers – ten faveure van werknemer en werkgever behulpzaam te zijn bij de inzet van outplacement als instrument voor zorgvuldige personele uitstroom.

Ontslag is een aangrijpende gebeurtenis voor werknemer en werkgever. Daarom is ontslag , zoals eerder gezegd, een uiterste middel. In het navolgende deel wordt er van uit gegaan, dat als het mogelijke is gedaan om de werknemer voor de organisatie te behouden en dat de beslissing tot ontslag weloverwogen is genomen. Een werkgever kan afscheid moeten nemen van een werknemer of van meerdere werknemers tegelijkertijd. 
De hoofdlijnen van de verschillende wettelijke voorschriften zullen aan de orde komen evenals de procedures die men moet volgen. De juridische aspecten die de mogelijkheden tot ontslag en outplacement bepalen. In het verlengde hiervan liggen de afvloeiingsregelingen en sociale plannen.  
 
Voor internationale organisaties zijn er engelstalige outplacementtrajecten beschikbaar. Kijk op outplacement-services voor meer informatie.
 
Andere nuttige websites zijn:
 

outplacement Den Bosch

Outplacement traject

Outplacement Rotterdam

Outplacement Onderwijs

2e spoor traject

tweede spoor reintegratie